Nieuwe namen in Brusselse ‘Commissie opleidingsfonds dienstencheques’

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft het KB op het ‘opleidingsfonds dienstencheques’ geregionaliseerd bij de uitrol van de zede staatshervorming. Dat betekent onder ander dat er een Brusselse ‘Commissie opleidingsfonds dienstencheques' bestaat waarin de ‘representatieve organisaties’, de organisaties zijn die in de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigd zijn.

Gepubliceerd op 10-11-2017

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

In die commissie noteren we nu twee nieuwe namen bij de vertegenwoordiging van het ‘bestuur’. Dat is Brussel Economie en Werkgelegenheid bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, met inbegrip van het Secretariaat opleidingsfonds.

    Namelijk:
  • Pauline Es wordt vervangen door Claudio Sollima (werkend lid);
  • Eric Maes wordt vervangen door Patricia Lecomte (plaatsvervangend lid).

 

De Commissie opleidingsfonds dienstencheques verstrekt advies over welke opleidingen al dan niet passen in het kader van de regeling, en die bijgevolg al dan niet in aanmerking komen voor het verkrijgen van de gedeeltelijke terugbetaling van de opleidingskosten.

Het benoemingsbesluit van 27 oktober 2017 treedt in werking op 3 november 2017.

Bron: Ministerieel besluit van 27 oktober 2017 tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 2015 tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 8 november 2017

  350