Nieuwe namen bij Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk

We noteren enkele nieuwe namen in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk.

 

Gepubliceerd op 13-02-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

Worden benoemd tot gewone leden van de raad:

 • langs werknemerskant: Caroline Hielegems, ter vervanging van Bergie Van Den Bossche en Filip Taeleman, ter vervanging van Patrick Franceus.
 • langs werkgeverskant: Dorothée Dupuis, ter vervanging van Anneleen Bettens en Louis Warlop, ter vervanging van Mona Wyverkens.

   

  Daartoe wordt het benoemingsbesluit van 21 juli 2017 aangepast met ingang van 6 februari 2018.

  De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk is samengesteld uit een voorzitter en een ondervoorzitter en een gelijk aantal vertegenwoordigers van de werkgevers- en de werknemersorganisaties. Er zijn ook één of meer secretarissen.

  De gewone en plaatsvervangende leden worden in principe benoemd voor zes jaar. Hun mandaat is hernieuwbaar.

  De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk wordt bij de uitoefening van zijn opdrachten bijgestaan door een uitvoerend bureau, vaste commissies, commissies ad hoc en een secretariaat.

  De raad heeft als taak op eigen initiatief of op aanvraag advies te verstrekken over maatregelen die betrekking hebben op de domeinen die omschreven worden in de Welzijnswet van 4 augustus 1996. Maar de raad kan ook op eigen initiatief zaken bespreken en daarover advies geven.
  Hij onderzoekt alle problemen die betrekking hebben op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en doet ook voorstellen over het algemeen beleid. Verder brengt de raad onder andere ook advies uit over de jaarverslagen van de algemene directie TWW.

  Bron: Koninklijk besluit van 18 januari 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, BS 6 februari 2018
  461