Nieuwe leden in Brusselse erkenningscommissie voor betaald educatief verlof benoemd

Binnen het stelsel van het betaald educatief verlof werd een Brusselse ‘ erkenningscommissie bevoegd voor het betaald educatief verlof bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’ opgericht.

In die commissie wordt nu, met ingang van 30 juni 2017:

  • Jean-Benoît Maisin vervangen doorSara Steimes (werknemersorganisaties)
  • Charlotte Dekeyser vervangen doorMona Wyverkens (werkgeversorganisaties);
  • Charlotte Deleersmaeker vervangen door Natasja Engels (werkgeversorganisaties).

 

De erkenningscommissie spreekt zich uit over de erkenning van opleidingen en programma’s van opleidingen, en over de intrekking en de schorsing van erkenningen. Verder volgt de commissie ook de budgettaire situatie van het stelsel van het betaald educatief verlof op. Ze heeft ook een advies- en controlefunctie.

 

Steven Bellemans

 

BronBesluit van 29 juni 2017 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 januari 2016 tot benoeming van de leden van de Erkenningscommissie bevoegd voor het betaald educatief verlof bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 5 juli 2017

 

Zie ook: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 januari 2016 tot benoeming van de leden van de Erkenningscommissie bevoegd voor het betaald educatief verlof bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 9 februari 2016

  376