Marion Vrijens aangesteld als regeringsafgevaardigde in raad van bestuur van Syntra Vlaanderen

Marion Vrijens wordt, op voordracht van de minister bevoegd voor Financiën en Begroting, aangesteld als regeringsafgevaardigde bij het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming. Sabine Poleyn is niet langer regeringsafgevaardigde.

Het aanstellingsbesluit treedt retroactief in werking op 1 november 2017.


 

Gepubliceerd op 01-12-2017

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

Het Agentschap voor Ondernemersvorming-Syntra Vlaanderen is een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, dat zowel onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Werk als onder de bevoegdheid van Vlaamse minister van Onderwijs valt.
Het beheer van het agentschap is in handen van een raad van bestuur. De dagelijkse leiding berust bij de gedelegeerd bestuurder, bijgestaan door de directieraad.

Voor de uitoefening van zijn bevoegdheden heeft de raad van bestuur een aantal adviserende commissies opgericht: de commissie strategie, de commissie screening, de commissie audit, én een praktijkcommissie. Die praktijkcommissie is paritair samengesteld uit zelfstandigen- en werknemersorganisaties en is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de kwalitatieve uitbouw van de praktijkopleidingen.

Eervol ontslag en aanstelling van een regeringsafgevaardigde de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, BS 24 november 2017

  429