Mandaten in ‘Commissie voor de Aanvullende Pensioenen voor Zelfstandigen’ verlengd

De mandaten van een paar leden van de Commissie voor de Aanvullende Pensioenen voor Zelfstandigen worden met ingang van 1 juni 2018 verlengd voor een termijn van zes jaar.

Gepubliceerd op 12-12-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

Het gaat om:

  • Gabrielle Eymael, Marie-Claire Guisset en Daniel Appeltant als vertegenwoordigers van de zelfstandigen;
  • Veerle Nicolaï en Philippe Demol als deskundigen.
De Commissie voor de Aanvullende Pensioenen voor Zelfstandigen is een adviesorgaan dat zich uitspreekt over de besluiten in uitvoering van de WAPZ – opgenomen in de programmawet (I) van 24 december 2002. Het orgaan bekijkt ook alle vragen over de toepassing van die wet en haar uitvoeringsbesluiten, die de bevoegde ministers, de Raad voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen of de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) voorlegt.

Bron: Koninklijk besluit van 28 november 2018 houdende benoeming van leden van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen voor Zelfstandigen, BS 11 december 2018
  595