Lieve De Preter en Steven Genbrugge benoemd in raad van bestuur VDAB

Lieve De Preter (ACV) en Steven Genbrugge (ABVV) worden benoemd tot leden van de raad van bestuur van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), als vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties. Zij vervangen Walter Cnop en Helga Coppen met ingang 1 april 2017. De website van de VDAB is al up-to-date.

De Vlaamse arbeidsbemiddelaar staat onder toezicht van de Vlaamse minister van Werk. De VDAB vat de eigen missie als volgt samen:
Als loopbaanregisseur scheppen we voor alle Vlaamse burgers de ruimte om maximaal zelf hun loopbaan te ontwikkelen.
Als dienstverlener helpen we burgers bij het ontwikkelen van hun loopbaan in wisselwerking met de marktvraag.
We bieden een uitgebreid en doeltreffend dienstenpakket aan: arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling, loopbaandienstverlening, en het ‘faciliteren’ van de arbeidsmarktwerking.
We hebben ook een controlebevoegdheid. We controleren of de werkzoekenden die verplicht ingeschreven zijn bij de VDAB beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Steven Bellemans

Bron: Aanstelling van twee nieuwe leden in de raad van bestuur van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, BS 2 mei 2017 

Gepubliceerd op 04-05-2017

  560