Leen Smeets vervangt Caroline Verbist in algemeen beheerscomité zelfstandigen

Het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen is samengesteld uit twaalf stemgerechtigde leden, waaronder de voorzitter, twee leden met raadgevende stem en een secretaris. Ze worden benoemd door de minister die bevoegd is voor zelfstandigen. Er is ook een afgevaardigde van de minister van Financiën bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen.
Recent werden de leden van dat beheerscomité benoemd voor een periode van zes jaar. Met ingang van 1 juni 2017.

Gepubliceerd op 20-10-2017

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

Toch wordt een van die leden nu al vervangen. Want met ingang van 18 oktober 2017 wordt Leen Smeets benoemd tot stemgerechtigd plaatsvervangend lid van het algemeen beheerscomité, als vertegenwoordiger van de interprofessionele organisaties voor zelfstandigen. Zij vervangt Caroline Verbist.

Het algemeen beheerscomité heeft een algemene bevoegdheid inzake het formuleren van voorstellen, adviesverlening, het uitvoeren of laten uitvoeren van studies en het verlenen van aanbevelingen. Daarnaast heeft het ook specifieke opdrachten, zoals samen met de bevoegde minister het gezag uitoefenen over het globaal financieel beheer van het sociaal statuut.

 

Bron: Ministerieel besluit van 12 oktober 2017 tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2017 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen, BS 18 oktober 2017.

  513