Leden basisoverlegcomité FOD Sociale Zekerheid aangeduid

Het basisoverlegcomité voor de personeelsleden van de FOD Sociale Zekerheid werd opgericht in 2004. Het omvat ook de voorlopige cel die bij de FOD is opgericht.

Het comité wordt voorgezeten door de voorzitter van het directiecomité of door de titularis van de management- of staffunctie die hij aanwijst. Daarnaast bestaat de overheidsdelegatie uit zeven afgevaardigden van de FOD Sociale Zekerheid of de voorlopige cel.

Het bestaande aanduidingsbesluit wordt opgeheven en met ingang van 1 juni 2017 wordt Frank Van Massenhove (voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid) aangewezen als voorzitter van het basisoverlegcomité. Dat is niet nieuw. Jean-Claude Heirman (Directeur P&O a.i.) blijft ondervoorzitter.

Daarnaast worden volgende effectieve leden (opnieuw) aangeduid:

  • Muriel Rabau, Directeur-generaal a.i. (Beleidsondersteuning en coördinatie);
  • Jean-Claude Heirman, Directeur-generaal (Sociaal Inspectie) & Directeur a. i. (Personeel & Organisatie);
  • André Gubbels, Directeur-generaal (Personen met een handicap);
  • Bernard Vandecavey, Directeur-generaal wnd.;
  • Geneviève Lurquin, Adviseur-generaal wnd.;
  • Dries Gellynck, Adviseur;
  • Dirk Eens, adviseur-generaal.

Enkel Muriel Rabau is nieuw. Er worden ook plaatsvervangende leden aangeduid. Het gaat om dezelfde namen.

Steven Bellemans

Bron: Ministerieel besluit van 21 april 2017 houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, BS 11 mei 2017 

Gepubliceerd op 17-05-2017

  405