Leden basisoverlegcomité FOD Sociale Zekerheid aangeduid

Het basisoverlegcomité voor de personeelsleden van de FOD Sociale Zekerheid werd opgericht in 2004. Het omvat ook de voorlopige cel die bij de FOD is opgericht.

Gepubliceerd op 27-07-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

Het comité wordt voorgezeten door de voorzitter van het directiecomité of door de titularis van de management- of staffunctie die hij aanwijst. Daarnaast bestaat de overheidsdelegatie uit afgevaardigden van de FOD Sociale Zekerheid of de voorlopige cel.

Het bestaande aanwijzingsbesluit van 15 december 2017 wordt opgeheven. Frank Van Massenhove (voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid) wordt aangewezen als voorzitter van het basisoverlegcomité. Dat is niet nieuw. Ook Gerrit Van de Mosselaer was al ondervoorzitter.

Daarnaast worden volgende effectieve leden (opnieuw) aangeduid:

 • Peter Samyn, directeur-generaal (Beleidsondersteuning en coördinatie);
 • André Gubbels, directeur-generaal (Personen met een handicap);
 • Bernard Vandecavey, directeur-generaal wnd.;
 • Dries Gellynck, adviseur-generaal;
 • Dirk Eens, adviseur-generaal.

 Er worden ook plaatsvervangende leden aangeduid:

 • Pierre Dantinne, attaché;
 • Els Van Nieuwenhove, adviseur;
 • Saskia Gheysens, attaché;
 • Yaël Bieber, adviseur-generaal;
 • Johan Van der Borght, adviseur-generaal;
 • Guy Van Achter, adviseur;
 • John Van Damme, adviseur-generaal.

Het aanwijzingsbesluit van 5 juli 2018 treedt in werking op 1 augustus 2018.

Bron: Ministerieel besluit van 5 juli 2018 houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, BS 20 juli 2018

  325