Leden basisoverlegcomité FOD Sociale Zekerheid aangeduid

Het basisoverlegcomité voor de personeelsleden van de FOD Sociale Zekerheid werd opgericht in 2004. Het omvat ook de voorlopige cel die bij de FOD is opgericht.

Het comité wordt voorgezeten door de voorzitter van het directiecomité of door de titularis van de management- of staffunctie die hij aanwijst. Daarnaast bestaat de overheidsdelegatie uit zeven afgevaardigden van de FOD Sociale Zekerheid of de voorlopige cel.

 

Gepubliceerd op 29-01-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

Het bestaande aanwijzingsbesluit van 29 juni 2017 wordt opgeheven met ingang van 1 maart 2018. Frank Van Massenhove (voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid) wordt aangewezen als voorzitter van het basisoverlegcomité. Dat is niet nieuw. Ook Gerrit Van de Mosselaer was al ondervoorzitter. Geneviève Lurquin is er niet meer bij.

    Daarnaast worden volgende effectieve leden (opnieuw) aangeduid:
  • Muriel Rabau, Directeur-generaal a.i. (Beleidsondersteuning en coördinatie);
  • André Gubbels, Directeur-generaal (Personen met een handicap);
  • Bernard Vandecavey, Directeur-generaal wnd.;
  • Dries Gellynck, Adviseur-generaal;
  • Dirk Eens, adviseur-generaal.

Er worden ook plaatsvervangende leden aangeduid. Johan Van Der Borght is nieuw. Guido Wyns en Alexandra Matagne zijn er niet meer bij.

Het ministerieel besluit van 15 december 2017 treedt in werking op 1 maart 2018.

Bron: Ministerieel besluit 15 december 2017 houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, BS 24 januari 2018

  319