Leden basisoverlegcomité FOD Sociale Zekerheid aangeduid

Het basisoverlegcomité voor de personeelsleden van de FOD Sociale Zekerheid werd opgericht in 2004. Het omvat ook de voorlopige cel die bij de FOD is opgericht.

Het comité wordt voorgezeten door de voorzitter van het directiecomité of door de titularis van de management- of staffunctie die hij aanwijst. Daarnaast bestaat de overheidsdelegatie uit zeven afgevaardigden van de FOD Sociale Zekerheid of de voorlopige cel.

Het bestaande aanwijzingsbesluit van 21 april 2017 wordt opgeheven met ingang van 1 augustus 2017. Frank Van Massenhove (voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid) wordt aangewezen als voorzitter van het basisoverlegcomité. Dat is niet nieuw. Maar Gerrit Van de Mosselaer wordt nu wel aangewezen als ondervoorzitter. Jean-Claude Heirman is er niet meer bij.

    Daarnaast worden volgendeeffectieve leden (opnieuw) aangeduid:
  • Muriel Rabau, Directeur-generaal a.i. (Beleidsondersteuning en coördinatie);
  • André Gubbels, Directeur-generaal (Personen met een handicap);
  • Bernard Vandecavey, Directeur-generaal wnd.;
  • Geneviève Lurquin, Adviseur-generaal wnd.;
  • Dries Gellynck, Adviseur;
  • Dirk Eens, adviseur-generaal.

 

Er worden ook plaatsvervangende leden aangeduid. Hier is de naam Ghislaine Plasky geschrapt.

 

Steven Bellemans

 

BronMinisterieel besluit van 29 juni 2017 houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, BS 6 juli 2017

  353