Laudine Lahaye benoemd in beheerscomité Famifed

Met ingang van 27 november 2018 wordt Laudine Lahaye benoemd tot werkend lid van het beheerscomité van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (Famifed). Ze vervangt Julie Gillet ( vertegenwoordiging gezinsorganisaties )

Gepubliceerd op 12-12-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

Laudine Lahaye benoemd in beheerscomité Famifed

Famifed maakt deel van het primaire netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en is in die hoedanigheid rechtstreeks verbonden met de kruispuntbank. Famifed is een paritair beheerde overheidsinstelling.

Het beheerscomité bestaat uit vertegenwoordigers van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties, en uit afgevaardigden van gezinsverenigingen, vrouwenorganisaties, sociale bewegingen en van de Vereniging van de Kinderbijslagfondsen.

Bron: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag - Beheerscomité Ontslag en benoeming van een werkend lid, BS 27 november 2018

  572