Katrien Neyt benoemd in raad van bestuur VDAB

Met ingang van 1 november 2017 wordt Katrien Neyt benoemd tot lid van de raad van bestuur van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Ze vervangt Werner Van Heetvelde. De website van de VDAB is nog niet up-to-date.


 

Gepubliceerd op 05-12-2017

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer
    De Vlaamse arbeidsbemiddelaar staat onder toezicht van de Vlaamse minister van Werk. De VDAB vat de eigen missie als volgt samen:
  • ‘Het is onze missie om in het belang van werkgevers, werknemers en werkzoekenden de arbeidsbemiddeling, begeleiding en opleiding te verzekeren, organiseren en bevorderen met het oog op de levenslange en duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt van werkzoekenden en werknemers.’
  • ‘Daarnaast controleren we ook of de werkzoekenden die verplicht ingeschreven zijn bij VDAB beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Het doel hiervan is om duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt te realiseren. Deze controletaak is gescheiden van onze bemiddelings-, begeleidings- en opleidingstaken. Ze wordt uitgevoerd door een onafhankelijk en neutrale Controledienst.’

 

Samengevat: de VDAB helpt alle Vlaamse burgers om zelf hun loopbaan te ontwikkelen.

Bron: Aanstelling van een nieuw lid in de raad van bestuur van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, BS 30 november 2017

  553