Karel Van Eetvelt vervangt Jef Roos als voorzitter van de raad van bestuur van VDAB

De Vlaamse Regering heeft Karel Van Eetvelt aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Aan Jef (Jozef) Roos, zetelend voorzitter van de raad van bestuur, wordt eervol ontslag verleend.

Gepubliceerd op 26-06-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer
Het benoemingsbesluit treedt in werking op 1 juli 2018. De website van de VDAB is al up-to-date.
 
De Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB helpt Vlaamse burgers bij de ontwikkeling van hun loopbaan. Dat is hun ‘missie’.
VDAB wil de arbeidsbemiddeling, de begeleiding en de opleiding verzekeren, organiseren en bevorderen met het oog op de levenslange en duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt van werkzoekenden en werknemers. ‘Loopbaanzekerheid’ staat centraal.
 
Daarnaast controleert de VDAB ook of de werkzoekenden die verplicht ingeschreven zijn bij de VDAB beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Die controletaak is gescheiden van de bemiddelings-, begeleidings- en opleidingstaken en is in handen van een onafhankelijke en neutrale controledienst.
 
De organisatie vervult dus verschillende rollen als regisseur en dienstverlener. Als duurzame organisatie is de VDAB een ‘sterk merk voor werk’, zo klinkt het.
Bron: Aanstelling van een nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, BS 25 juni 2018

 

  254