Justine Scholiers vervangt Laïla Aissa in de SERV

De Vlaamse Regering benoemt Justine Scholiers (adviseur studiedienst ACLVB) als plaatsvervangend lid van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Zij vervangt Laïla Aissa. De website van de SERV is al up-to-date. Het benoemingsbesluit treedt retroactief in werking op 30 maart 2018.

Gepubliceerd op 23-04-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ( SERV ) is het overleg- en adviesorgaan waar de Vlaamse sociale partners elkaar ontmoeten.

In de SERV-raad zetelen 10 vertegenwoordigers van de Vlaamse werkgeversorganisaties en 10 vertegenwoordigers van de Vlaamse werknemersorganisaties.

  Voor de werkgevers gaat het om:
 • Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen;
 • UNIZO - Unie van Zelfstandige Ondernemers;
 • BB – Boerenbond;
 • Verso - Vereniging voor Social Profit Ondernemingen.

 

  Voor de werknemers gaat het om:
 • ACV - Algemeen Christelijk Vakverbond van België;
 • ABVV - Algemeen Belgisch Vakverbond;
 • ACLVB - Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België.

Bron: Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 tot benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, BS 23 april 2018

  447