Jan Vochten vervangt David Lanove beheerscomité RVA

Jan Vochten wordt benoemd tot lid van het beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA), als vertegenwoordiger van de werkgevers. Hij vervangt David Lanove met ingang van 1 november 2018.

Gepubliceerd op 15-11-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

Het beheerscomité staat in voor het algemeen beheer van de RVA. Het bestaat uit leden van de werknemers- en de werkgeversorganisaties. Ook de regering heeft vertegenwoordigers in het beheerscomité.

De RVA stipt zelf volgende bevoegdheden aan:

  • Bestuursovereenkomst: het opvolgen van de onderhandelingen bij de opmaak van de bestuursovereenkomst, de goedkeuring van het ontwerp, en het overleg met de leidend ambtenaar en zijn adjunct met het oog op de jaarlijkse toetsing.
  • Reglementering: het geven van adviezen over materies waarvoor de RVA bevoegd is.
  • Personeelsbeheer: de opmaak van het personeelsplan.
  • Financieel beheer: het ontwerp van de begroting en de opmaak van de rekeningen.

Bron: Beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening - Ontslagneming - Benoeming , BS 12 november 2018

  214