Jamel Azaoum wordt plaatsvervangend lid in Economische en Sociale Raad voor het Brussel

We noteren een nieuwe naam in de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat zijn de Brusselse sociale partners. Bij de plaatsvervangende leden van de raad wordt Mohamed Ouslikh vervangen door Jamel Azaoum. Dat gebeurt in naam van de representatieve organisaties van de werknemers, op voorstel van het ‘Algemeen Belgisch Vakverbond’ (ABVV). Het benoemingsbesluit treedt in werking op 26 april 2017.

Dit zijn de representatieve organisaties die in aanmerking komen om vertegenwoordigd te worden in de raad:

  • de representatieve organisaties van de middenstand, zoals de Federatie Vrije Beroepen (FVB) en de Unie voor Zelfstandige Ondernemers Gewest Brussel (Unizo);
  • het Verbond van Ondernemingen te Brussel (BECI-VOB) als representatieve organisatie van de werkgevers;
  • de Brusselse Confederatie van Social-Profit Ondernemingen (BCSPO) als representatieve organisatie van de social-profitsector;
  • het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV), het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) en de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB) als de representatieve organisaties van de werknemers.

De oprichtingsordonnantie vat de bevoegdheden van de raad samen:

  • een bevoegdheid inzake studie, advies en aanbeveling; en
  • een bevoegdheid inzake overleg.

Zo organiseert de raad het overleg tussen de sociale gesprekspartners en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering over alle aangelegenheden die betrekking hebben op de gewestelijke ontwikkeling en planning. Een jaarlijks verslag wordt bekendgemaakt en toegezonden aan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad.

Steven Bellemans

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 april 2017 tot wijziging van het besluit van 2 juli 2015 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 26 april 2017 

Gepubliceerd op 02-05-2017

  335