Isabelle Doyen vervangt Anne Panneels in specifieke beheerscomités Fedris

Met ingang van 13 oktober 2017 werd Isabelle Doyen benoemd tot lid van het algemeen beheerscomité van het Federaal agentschap voor beroepsrisico's ( Fedris), als vertegenwoordigster van de representatieve organisaties van de werknemers. Zij vervangt Anne Panneels.

Gepubliceerd op 20-10-2017

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

Nu gebeurt hetzelfde in het beheerscomité voor de beroepsziekten en in het beheerscomité voor de arbeidsongevallen. Met ingang van 19 oktober 2017. De website van Fedris is wel nog niet up-to-date.

Fedris is een openbare instelling van sociale zekerheid die deel uitmaakt van de federale overheid. Het agentschap werd op 1 januari 2017 opgericht als fusie tussen het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten.

Fedris wordt beheerd door een algemeen beheerscomité. Maar daarnaast is er ook een specifiek beheerscomité voor de arbeidsongevallenmaterie.

 

Bron:  

- Federaal agentschap voor beroepsrisico's - Beheerscomité voor de arbeidsongevallen. - Ontslag en benoeming van een lid, BS 19 oktober 2017
- Federaal agentschap voor beroepsrisico’s. - Beheerscomité voor de beroepsziekten . - Ontslag en benoeming van een lid, BS 19 oktober 2017 

  302