Isabelle Doyen vervangt Anne Panneels in algemeen beheerscomité Fedris

Met ingang van 13 oktober 2017 wordt Isabelle Doyen benoemd tot lid van het algemeen beheerscomité van het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris), als vertegenwoordigster van de representatieve organisaties van de werknemers. Zij vervangt Anne Panneels.

Gepubliceerd op 13-10-2017

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

Fedris is een openbare instelling van sociale zekerheid die deel uitmaakt van de federale overheid. Het agentschap werd op 1 januari 2017 opgericht als fusie tussen het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten.

Fedris wordt beheerd door een algemeen beheerscomité . De website van Fedris is nog niet up-to-date.

Daarnaast is er ook een specifiek beheerscomité voor de arbeidsongevallenmaterie en een specifiek beheerscomité voor de beroepsziektenmaterie. Die beheerscomités worden bijgestaan door technische comités met een adviserende bevoegdheid.

 

Bron: Federaal agentschap voor beroepsrisico's - Algemeen beheerscomité - Ontslag en benoeming van een lid, BS 13 oktober 2017.

  315