Gert Truyens benoemd in raad van bestuur VDAB

Met ingang van 1 juli 2017 wordt Gert Truyens benoemd tot lid van de raad van bestuur van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Hij vervangt Hugo Engelen. De website van de VDAB is nog niet up-to-date.

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

De Vlaamse arbeidsbemiddelaar staat onder toezicht van de Vlaamse minister van Werk. De VDAB vat de eigen missie als volgt samen:

  • ‘Het is onze missie om in het belang van werkgevers, werknemers en werkzoekenden de arbeidsbemiddeling, begeleiding en opleiding te verzekeren, organiseren en bevorderen met het oog op delevenslange en duurzame inschakelingop de arbeidsmarkt van werkzoekenden en werknemers.’
  • ‘Daarnaast controleren we ook of de werkzoekenden die verplicht ingeschreven zijn bij VDAB beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Het doel hiervan is om duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt te realiseren. Deze controletaak is gescheiden van onze bemiddelings-, begeleidings- en opleidingstaken. Ze wordt uitgevoerd door een onafhankelijk en neutrale Controledienst.’

Samengevat: de VDAB helpt alle Vlaamse burgers om zelf hun loopbaan te ontwikkelen.

Bron: Aanstelling van een nieuw lid in de raad van bestuur van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, BS 17 juli 2017

  387