Fedris: beheerscomité beroepsziekten grotendeels hernieuwd

Met ingang van 28 april 2018 worden de mandaten hernieuwd (voor een termijn van zes jaar) van volgende leden van het beheerscomité voor de beroepsziekten dat ingesteld is bij het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris).

Gepubliceerd op 18-05-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer
  • Langs werkgeverskant: Dupuis Dorothée, Vermeersch Catherine, De Prez Geert, Demarrée Serge, Stienon Philippe en Warlop Louis.
  • Langs werknemerskant: Doyen Isabelle, Léonard Anne en Daerden Justin, El Otmani Youssef, Tamellini Jean-François, Van Lancker Hugo en Vigneron Philippe.

Tegelijk wordt Pilate Olivier benoemd als lid van hetzelfde beheerscomité (ook voor een termijn van zes jaar), in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de representatieve werkgeversorganisaties.

Fedris is een openbare instelling van sociale zekerheid die deel uitmaakt van de federale overheid. Het agentschap werd op 1 januari 2017 opgericht als fusie tussen het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten.

Fedris wordt beheerd door een algemeen beheerscomité, dat is samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de werkgevers en van de werknemers. Daarnaast is er ook een specifiek beheerscomité voor de arbeidsongevallenmaterie en een specifiek beheerscomité voor de beroepsziektenmaterie. De beheerscomités worden bijgestaan door technische comités met een adviserende bevoegdheid.

Bron: Federaal agentschap voor beroepsrisico's - Beheerscomité voor de beroepsziekten - Hernieuwing van madaten. - Benoeming , BS 7 mei 2018

  245