Federale Pensioendienst: Vincent Mahieu wordt directeur-generaal bij departement Pensioenbetalingen

Vincent Mahieu wordt directeur-generaal (N-1) bij het departement Pensioenbetalingen bij de Federale Pensioendienst.

Gepubliceerd op 15-10-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

Het KB dat de functie toekent, treedt in werking op 15 oktober 2018.

Uit de aanhef van de tekst blijkt dat de selectiecommissie de gemotiveerde eindevaluatie ‘geschikt’ heeft toegekend aan Vincent Mahieu en Claude Schotte (ex aequo op de 1e plaats). Daarom vond een aanvullend onderhoud plaats over de specifieke competenties van de kandidaten, en over hun relationele vaardigheden en hun leidinggevende capaciteiten. Uiteraard gebeurde dat op basis van de functiebeschrijving en het competentieprofiel voor de in te vullen managementfunctie.

Uit die vergelijking blijkt dat Vincent Mahieu de meest geschikte kandidaat is om de managementfunctie bij de Federale Pensioendienst uit te oefenen. Het beheerscomité van die dienst heeft op 27 augustus 2018 unaniem voorgesteld om de functie toe te kennen aan Vincent Mahieu.

Bron: Koninklijk besluit van 7 oktober 2018 houdende toekenning van de managementfunctie van directeur-generaal (N-1) bij het departement Pensioenbetalingen van de Federale Pensioendienst, BS 12 oktober 2018

  277