Famifed: Marc Hubin aangeduid als voorzitter van het beheerscomité van de sociale dienst

Met ingang van 1 februari 2019 wordt Marc Hubin aangeduid als voorzitter van het beheerscomité van de sociale dienst van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (Famifed). Hij is adviseur-generaal bij de FOD Sociale Zekerheid en vervangt Herman Verlinden.

Gepubliceerd op 12-12-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

Famifed maakt deel uit van het primaire netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en is in die hoedanigheid rechtstreeks verbonden met de kruispuntbank. Famifed is een paritair beheerde overheidsinstelling.

Bron: Ministerieel besluit van 28 november 2018 houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van het Beheerscomité van de sociale dienst van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED), BS 6 december 2018

  606