Fabien Delcourt vervangt Pieter Michiels in beheerscomité KSZ

Met ingang van 1 september 2018 wordt Fabien Delcourt benoemd tot lid van het beheerscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ), in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van het Nationaal Intermutualistisch College. Hij vervangt Pieter Michiels.

Gepubliceerd op 23-10-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

Het beheerscomité geeft richtlijnen bij de toepassing van de Kruispuntbankwet. Het geeft ook adviezen over voorstellen tot wijziging van regels die betrekking hebben op de Kruispuntbank en op de werking van het netwerk van de sociale zekerheid.

    De Kruispuntbank heeft volgende opdrachten:
  • de actoren van de Belgische sociale zekerheid aanzetten tot een efficiënte en effectieve dienstverlening met een minimum aan administratieve lasten en kosten;
  • de informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer door de actoren in de Belgische sociale sector bevorderen;
  • geïntegreerde, sectoroverschrijdende beleidsondersteunende informatie ter beschikking stellen van de beleidsvoerders en onderzoekers.

Bron: Beheerscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid - Ontslagverlening en benoeming , BS 22 oktober 2018

  127