Erik Van Laer benoemd tot werkend lid van de NAR

Erik Van Laer wordt langs werkgeverskant benoemd tot werkend lid van de Nationale Arbeidsraad (NAR). Hij vervangt Sylvie Slangen.

 

 

 

Gepubliceerd op 21-02-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

Het benoemings-KB treedt retroactief in werking op 22 november 2017.

De NAR telt 26 werkende leden en 26 plaatsvervangende leden. Zij worden door de Koning benoemd voor een periode van vier jaar. De mandaten zijn vernieuwbaar. Paul Windey is de voorzitter. De mandaten zijn gelijk verdeeld tussen de werknemers- en de werkgeversorganisaties. Alleen de werkende leden zijn stemgerechtigd.

De NAR formuleert voorstellen en brengt adviezen uit over sociale vraagstukken. Bij de totstandkoming van allerlei uitvoeringsbepalingen binnen het individueel en collectief arbeidsrecht, maar ook binnen het socialezekerheidsrecht. Er zijn ook adviezen over bevoegdheidsconflicten tussen paritaire comités. En de NAR kan collectieve arbeidsovereenkomsten afsluiten ‘voor het geheel van de economische bedrijvigheid of voor één van de bedrijfstakken’.

De NAR heeft een plenaire raad en een dagelijks bestuur, maar de eigenlijke werkzaamheden gebeuren in commissies.

Koninklijk besluit van 31 januari 2018 houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad, BS 19 februari 2018

  322