Enkele nieuwe namen in beheerscomité Famifed

We noteren enkele nieuwe namen in het beheerscomité van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag.

Gepubliceerd op 18-05-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer
  • Ceulemans Estelle en Adriaens Fien worden langs werknemerskant (Algemeen Belgisch Vakverbond, ABVV) benoemd tot effectieve leden. Ze vervangen Vanmoerkerke Celien en Tamellini Jean-François.
  • Emmanuelidis Raphael wordt langs werknemerskant (Algemeen Belgisch Vakverbond, ABVV) benoemd tot plaatsvervangend lid. Hij vervangt Panneels Anne.

    Het benoemingsbesluit treedt in werking op 15 mei 2018. De website van Famifed is nog niet up-to-date.

    Famifed maakt deel van het primaire netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en is in die hoedanigheid rechtstreeks verbonden met de kruispuntbank. Het agentschap ziet zichzelf als ‘regulator’ – bijvoorbeeld bij het efficiënt beheer van de kinderbijslagregeling -, en als ‘operator’ – bijvoorbeeld bij de uitbetaling. Famifed is een paritair beheerde overheidsinstelling.

    Het beheerscomité bestaat uit vertegenwoordigers van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties, en uit afgevaardigden van gezinsverenigingen, vrouwenorganisaties, sociale bewegingen en van de Vereniging van de Kinderbijslagfondsen.

    Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van leden, BS 15 mei 2018
  243