Enkele nieuwe namen in beheerscomité Famifed

We noteren enkele nieuwe namen in het beheerscomité van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag.

Gepubliceerd op 12-09-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer
  • Michaël Dufrane wordt langs werknemerskant benoemd tot plaatsvervangend lid, ter vervanging van Evelien Bloem;
  • Cécile Huylebroeck wordt langs werkgeverskant benoemd tot werkend lid, ter vervanging van Jan Swerts.

Het benoemingsbesluit treedt in werking op 12 september 2018.

Famifed maakt deel van het primaire netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en is in die hoedanigheid rechtstreeks verbonden met de kruispuntbank. Het agentschap ziet zichzelf als ‘regulator’ – bijvoorbeeld bij het efficiënt beheer van de kinderbijslagregeling - en ‘operator’ – bijvoorbeeld bij de uitbetaling. Famifed is een paritair beheerde overheidsinstelling.

Het beheerscomité bestaat uit vertegenwoordigers van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties, en uit afgevaardigden van gezinsverenigingen, vrouwenorganisaties, sociale bewegingen en van de Vereniging van de Kinderbijslagfondsen.

 

Bron:

— Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag - Beheerscomité - Ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid, BS 12 september 2018
— Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag. - Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een werkend lid, BS 12 september 2018

  229