Enkele benoemingen in Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

De mandaten van de leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) zijn op 31 december 2017 vervallen. Daarop werden dubbele lijsten van kandidaten ingediend. Die oefening resulteerde in een benoemings-KB dat retroactief in werking getreden is op 1 januari 2018.

Gepubliceerd op 21-06-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer
Nu worden daar met ingang van 13 juni 2018 nog een paar namen aan toegevoegd (‘befaamd wegens hun wetenschappelijke of technische waarde’):

 1/ Effectieve leden (in principe voor vier jaar): Hans Crijns (Vlerick), Leo Sleuwaegen (KUL) en Hilde Meersman (UA) langs werkgeverskant voorgedragen; en Marcus Dejardin (UNamur), Eric Cornelis (UNamur) en Glenn Rayp (UGent) langs werknemerskant voorgedragen.

 2/ Plaatsvervangende leden (in principe voor vier jaar): Philippe Ledent (UCL), Johan Lambrecht (KUL) en Philippe Lebailly (ULg) langs werkgeverskant voorgedragen; en Benoît Bayenet (ULB), Ilan Tojerow (ULB) en Kevin Maréchal (ULB) langs werknemerskant voorgedragen.

 
De CRB is samengesteld uit technische organen en beleidsorganen:
    • De raad of de bijzondere raadgevende commissies keuren de adviezen en de rapporten goed. Ze zijn dwingend voor de sociale partners aangezien ze hun organisaties verbinden. De ondervoorzitters van de raad bepalen de beleidslijnen en het dagelijks bestuur beheert de dagelijkse werkzaamheden van de raad en het secretariaat.• De werkzaamheden - in het bijzonder het opstellen van adviezen - worden voorbereid in subcommissies die zijn samengesteld door de sociale partners. Deze subcommissies zijn elk verbonden met één van de commissies van de CRB: ‘sociaal-economisch beleid’, ‘organisatie van de economie’, ‘duurzame ontwikkeling’, ‘sectoriële commissies’ en ‘commissie voor de mededinging’.

 Bron: Koninklijk besluit van 17 mei 2018 tot benoeming van de personaliteiten van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, BS 13 juni 2018

 

  233