Ducarme volgt Borsus op in ‘Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude’

Denis Ducarme volgde op 28 juli 2017 Willy Borsus op in het ‘Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude’.

Christine Van Geel
Wolters Kluwer

Federaal minister Willy Borsus (MR) werd op 28 juli 2017 minister-president van de nieuwe Waalse regering van MR en CDH. Hij volgt er Paul Magnette (PS) op. In de federale regering wordt Borsus vervangen door Denis Ducarme. Borsus had er de portefeuille Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie.

Het benoemingsbesluit met de officiële verdeling van de bevoegdheden in de nieuwe Waalse Regering verscheen pas op 7 augustus in het Belgisch Staatsblad.

De Eerste Minister zit het ‘Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude’ voor. Het comité bestaat uit de leden van de federale regering die bevoegd zijn voor financiën, sociale zaken, binnenlandse zaken, justitie, werk, kmo’s en zelfstandigen, economie, en die de coördinatie van de fraudebestrijding binnen hun bevoegdheid hebben.

Het comité bepaalt het algemeen beleid van de strijd tegen de fiscale en sociale fraude en legt de prioriteiten van de betrokken diensten vast. Het comité ziet ook toe op de uniforme toepassing van de wetgeving.

Het MB van 28 juli 2017 heeft uitwerking met ingang van 28 juli 2017.

Bron: Koninklijk besluit van 28 juli 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 november 2014 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude, BS 4 augustus 2017.

  355