Drie benoemingen in Beheerscomité van de sociale zekerheid

Met ingang van 5 juli 2018 noteren we drie nieuwe namen in het beheerscomité van de sociale zekerheid.

 

Gepubliceerd op 13-07-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer
  • Laurent Bonfond wordt benoemd tot werkend lid van het beheerscomité, ter vervanging van Lucas Degroot;
  • Bart Ooghe wordt ook benoemd tot werkend lid van het beheerscomité, ter vervanging van Liesbeth Sommen;
  • Michaël Stokard wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van hetzelfde beheerscomité, ter vervanging van Luc Labille.

    Ze worden benoemd op voordracht van de overheid.

    De organisatie van het ‘globaal beheer’ is in handen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), onder toezicht van het beheerscomité van de sociale zekerheid. Dat comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de sociale partners, van de overheid en van het Nationaal Intermutualistisch College. Het comité behandelt problemen in verband met het globaal beheer. Onder het gezag van dit comité.

    Bron: Beheerscomité van de sociale zekerheid - Ontslag en benoeming van werkende leden en een plaatsvervangend lid, BS 4 juli 2018.
  211