Drie benoemingen in beheerscomité van de sociale zekerheid

Gepubliceerd op 12-12-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer
  • Monica De Jonghe vervangt als werkend lid Bart Buysse;
  • Geert Steurs vervangt als werkend lid Bart Vermeulen;
  • Ineke De Bisschop vervangt als plaatsvervangend lid Anneleen Bettens.
De organisatie van het ‘globaal beheer’ is in handen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), onder toezicht van het beheerscomité van de sociale zekerheid. Dat comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de sociale partners, van de overheid en van het Nationaal Intermutualistisch College. Het comité behandelt problemen in verband met het globaal beheer. Onder het gezag van dit comité.
Bron: Beheerscomité van de sociale zekerheid Ontslag en benoeming van werkende leden en een plaatsvervangend lid, BS 27 november 2018
 
  588