Danny Van Assche vervangt Karel Van Eetvelt in de SERV

De Vlaamse Regering benoemt Danny Van Assche (gedelegeerd bestuurder Unizo) als lid van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Hij vervangt Karel Van Eetvelt. De website van de SERV is al up-to-date.

 

Gepubliceerd op 13-02-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

Het benoemingsbesluit treedt retroactief in werking op 19 januari 2018.

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV ) is het overleg- en adviesorgaan waar de Vlaamse sociale partners elkaar ontmoeten.

In de SERV-raad zetelen 10 vertegenwoordigers van de Vlaamse werkgeversorganisaties en 10 vertegenwoordigers van de Vlaamse werknemersorganisaties.

  Voor de werkgevers gaat het om:
 • Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen;
 • UNIZO - Unie van Zelfstandige Ondernemers;
 • BB – Boerenbond;
 • Verso - Vereniging voor Social Profit Ondernemingen.

 

  Voor de werknemers gaat het om:
 • ACV - Algemeen Christelijk Vakverbond van België;
 • ABVV - Algemeen Belgisch Vakverbond;
 • ACLVB - Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België.

 Bron: Wijziging van 19 januari 2018 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 tot benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, BS 7 februari 2018

  397