Danny Van Assche benoemd als voorzitter van de hoge raad voor zelfstandigen en kmo’s

Danny Van Assche (gedelegeerd bestuurder Unizo) wordt benoemd tot voorzitter van de Nederlandse taalrol van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen. Hij vervangt Karel Van Eetvelt. Van Assche zal het mandaat in principe voltooien tot het einde van de zittijd 2017-2022.

Gepubliceerd op 24-05-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

Karel Van Eetvelt (Nederlandse taalrol) werd op 1 februari 2017 benoemd tot voorzitter, samen met Arnaud Deplae (Franse taalrol). Het voorzitterschap wordt bij ‘jaarlijkse toerbeurt’ waargenomen.

Een wet van 24 april 2014 heeft een nieuw wettelijk kader gecreëerd voor de organisatie van de vertegenwoordiging van de zelfstandigen en de kmo's. De regels met bijhorende uitvoeringsbepalingen zijn in werking getreden op 1 januari 2016.

De bestaande regels werden in grote mate hernomen, maar dan op een gestructureerde manier en met modernere terminologie. Binnen die structuur vervult de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen een belangrijke rol als federale adviesraad. Zijn opdracht is tweevoudig: adviseren én vertegenwoordigen. Als overlegforum groepeert de raad een 170-tal erkende beroepsorganisaties en interprofessionele organisaties. De hoge raad vertegenwoordigt op die manier de belangen van de zelfstandigen en de kmo's.

Het KB van 8 mei 2018 treedt in werking op 2 juni 2018. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 8 mei 2018 houdende vervanging van de voorzitter van de Nederlandse taalrol van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen voor de zittijd 2017-2022, BS 23 mei 2018

  264