Daniëlla Pierreux wordt voorzitster van de adviescommissie ‘conventioneel brugpensioen’

Daniëlla Pierreux wordt met ingang van 1 mei 2018 benoemd tot voorzitster van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen. Zij is attaché bij de FOD Werkgelegenheid en komt in de plaats van Béatrice Mollet.

Gepubliceerd op 26-06-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer
Pierreux was ondervoorzitster van de adviescommissie. In die functie wordt zij vervangen door Maurice Bigango. Hij is ook attaché bij de FOD Werkgelegenheid.

Tegelijk wordt het adviseursmandaat van Paolo De Francesco en Yannick Piqué beëindigd. Met ingang van 21 juni 2018.

De adviescommissie geeft onder andere advies over de aanvragen tot afwijking van de leeftijdsvoorwaarde in het kader van de erkenning als onderneming in herstructurering.

 De commissie is samengesteld uit:

  • een voorzitter en een ondervoorzitter;
  • vijf gewone leden en vijf plaatsvervangende leden, voorgedragen door de organisaties van werkgevers;
  • vijf gewone leden en vijf plaatsvervangende leden, voorgedragen door de organisaties van werknemers;
  • één of meer secretarissen.

Het mandaat van de leden duurt in principe vier jaar. Het kan worden hernieuwd. De leden blijven in functie totdat hun opvolgers zijn aangesteld. In sommige gevallen eindigt het mandaat, zoals bijvoorbeeld bij een ontslag of een overlijden.

 

Bron: - Ministerieel besluit van 4 juni 2018 houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen, BS 21 juni 2018
Bron: - Ministerieel besluit van 4 juni 2018 houdende beëindiging van de mandaten van adviseurs van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen, BS 21 juni 2018

 

  246