Caroline Van de Sande benoemd in adviescommissie voor uitzendactiviteiten

Caroline Van de Sande wordt tot effectief lid benoemd van de adviescommissie voor uitzendactiviteiten, als vertegenwoordiger van de representatieve werknemersorganisaties. Ze vervangt Laïla Aissa

Gepubliceerd op 23-03-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

In de adviescommissie zetelen onder andere een gelijk aantal vertegenwoordigers van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties, die vertegenwoordigd zijn in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).

Het benoemingsbesluit treedt in werking op 1 april 2018.

De adviescommissie voor uitzendactiviteiten werd opgericht in de SERV. Ze verleent advies aan de Vlaamse Regering over de aanvragen van de erkenning, de hernieuwing, de vervanging, de omzetting en de intrekking van de erkenning van uitzendbureaus.

De adviescommissie is samengesteld uit :

  • een voorzitter;
  • een gelijk aantal vertegenwoordigers van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties, die vertegenwoordigd zijn in de SERV;
  • een deskundige die onafhankelijk is van enerzijds de organisaties die in de adviescommissie vertegenwoordigd zijn en anderzijds de bureaus en die houder is van een universitair diploma in de rechten;
  • een vertegenwoordiger van het Departement Werk en Sociale Economie;
  • een vertegenwoordiger van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie.

De leden van de adviescommissie worden door de Vlaamse Regering benoemd. Alleen de vertegenwoordigers van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties zijn stemgerechtigd.

De duur van het mandaat van de leden bedraagt in principe vier jaar. Het mandaat is hernieuwbaar. Het lid dat voortijdig ophoudt zijn mandaat uit te oefenen, wordt vervangen door zijn plaatsvervanger die dit mandaat voltooit.

Bron: Wijziging van 7 maart 2018 van de samenstelling van de adviescommissie voor uitzendactiviteiten, BS 21 maart 2018

  371