Caroline Van Beveren benoemd in adviescommissie voor uitzendactiviteiten

Caroline Van Beveren wordt tot plaatsvervangend voorzitter van de adviescommissie voor uitzendactiviteiten benoemd. Met ingang van 1 oktober 2018.

Gepubliceerd op 09-10-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

In de adviescommissie zetelen onder andere een gelijk aantal vertegenwoordigers van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties, die vertegenwoordigd zijn in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Want de adviescommissie voor uitzendactiviteiten werd opgericht in de SERV. Ze verleent advies aan de Vlaamse Regering over de aanvragen van de erkenning, de hernieuwing, de vervanging, de omzetting en de intrekking van de erkenning van uitzendbureaus. De regering kan ook andere opdrachten geven.

    De adviescommissie is samengesteld uit:
  • een voorzitter;
  • een gelijk aantal vertegenwoordigers van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties, die vertegenwoordigd zijn in de SERV;
  • een deskundige;
  • twee vertegenwoordigers.

 De leden van de adviescommissie worden door de Vlaamse Regering benoemd.

Ministerieel besluit van 24 september 2018 houdende wijziging van de samenstelling van de adviescommissie voor uitzendactiviteiten, BS 8 oktober 2018

  181