Carine Hiroux benoemd in beheerscomité RJV

Met ingang van 1 februari 2018 wordt Carine Hiroux benoemd tot lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV), in hoedanigheid van vertegenwoordigster van de representatieve werknemersorganisaties. Ze vervangt François Laurent.

 

 

Gepubliceerd op 16-03-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

De Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV) is een openbare instelling van sociale zekerheid die verantwoordelijk is voor het beheer van en de controle op de jaarlijkse vakantiesector van de arbeiders en de kunstenaars. Voor deze categorieën van werknemers berekenen de vakantiefondsen de vakantieduur en het bedrag van het vakantiegeld. Voor de bedienden wordt het recht op vakantiegeld door de werkgever vastgelegd.

De Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie wordt paritair beheerd door vertegenwoordigers van de werkgevers- en de werknemersorganisaties.

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie - Beheerscomité - Ontslag en benoeming van een lid, BS 12 maart 2018

  322