Benoemingen in Vlaamse ‘Commissie Sociale Economie’

De Vlaamse Regering heeft de leden (en hun plaatsvervangers) van de Commissie Sociale Economie aangeduid voor een nieuwe periode van vier jaar. Het gaat om de voorzitter, de vertegenwoordigers van de sociale-economieondernemingen, van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties, van het Departement Werk en Sociale Economie, en de onafhankelijke deskundigen.

Gepubliceerd op 04-07-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer
Met ingang van 1 mei 2018 wordt Joep Konings benoemd tot voorzitter van de Commissie Sociale Economie. Daarnaast worden ook volgende personen benoemd:

1/ Als vertegenwoordigers van de sociale-economieondernemingen:

• Eva Verraes als lid en Lieven Van Der Stock als plaatsvervanger;
• Francis Devisch als lid en Stef De Cock als plaatsvervanger;
• Jan Van Passel als lid en Joeri Vancoillie als plaatsvervanger;
• Ann Debock als lid en Thomas De Ghein als plaatsvervanger;
• Peter Bosmans als lid en Jos Motmans als plaatsvervanger;
• Erwin De Bruyn als lid en Mon Verrydt als plaatsvervanger.

2/ Als vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties:

• Joris Renard als lid en Koen Cabooter als plaatsvervanger;
• Eve Diels als lid en Caroline Deiteren als plaatsvervanger;
• Sonja Teughels als lid en Veronique Leroy als plaatsvervanger;
• Pieter Van Herck als lid en Jonas de Raeve als plaatsvervanger;
• Peter Bruggen als lid en François Huyghe als plaatsvervanger;
• Kristel Deroy als lid en Wouter Vander Steene als plaatsvervanger.

3/ Als vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties:

• Philippe Diepvents als lid en Marieke Van Gils als plaatsvervanger;
• Issam Benali als lid en Wim van Roy als plaatsvervanger;
• Sam Coopmans als lid en Stijn Gryp als plaatsvervanger;
• Wilfried Herpoele als lid en Maaike Van Hee als plaatsvervanger;
• Kris De Block als lid en Sofie Diels als plaatsvervanger;
• Caroline Van de Sande als lid en Justine Scholiers als plaatsvervanger.

4/ Als onafhankelijke deskundigen:

• Carole Castelein;
• Dirk Rombaut.

5/ Als vertegenwoordigers van het Departement Werk en Sociale Economie:

• Kathleen Vandebroek als lid en Hans Rymenams als plaatsvervanger;
• Taube Van Melkebeke als lid en Evelien De Ras als plaatsvervanger.

De bestaande benoemingsbesluiten van 23 mei 2014 en 19 juni 2015 worden opgeheven.

Tot slot. De Commissie Sociale Economie staat in voor het overleg over bestaande en toekomstige beleidsmaatregelen op het vlak van de sociale economie. In de algemene taakomschrijving staat: ‘de Commissie Sociale Economie volgt en interpreteert de maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van de sociale economie en detecteert daarbij eventuele knelpunten’. Een en ander wordt verder uitgewerkt in een bijhorend besluit.

Bron: Aanwijzing van de leden en hun plaatsvervangers van de Commissie Sociale Economie, BS 28 juni 2018

 

  283