Benoemingen in Commissie ‘Ambachtslieden’

We noteren enkele benoemingen in de Commissie ‘Ambachtslieden’. Het gaat grotendeels om nieuwe namen.

Gepubliceerd op 19-07-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer
    1/ Worden benoemd tot leden van de Nederlandse taalrol:
  • Anna Craps als effectief lid en Silvie Mateljan als plaatsvervangend lid;
  • Joeri Januarius als effectief lid en Robin Debo als plaatsvervangend lid;
  • Stéphanie Mergeay als effectief lid en Ellen Bisschops als plaatsvervangend lid.

 2/ Worden benoemd tot leden van de Franse taalrol:

  • Mégane Marneffe als effectief lid en Philippe Ruelens als plaatsvervangend lid;
  • Meytap Pala als effectief lid en Eric Cassagne als plaatsvervangend lid;
  • Christophe Wambersie als effectief lid en Barbara Stilmant als plaatsvervangend lid.

De Commissie ‘Ambachtslieden’ telt zes leden die worden aangewezen door de minister van Middenstand, op gemeenschappelijk voorstel van de twee meest representatieve zelfstandigenorganisaties van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de K.M.O.. Een of meer plaatsvervangers worden aangewezen voor elk lid en vervangen dat lid in geval van afwezigheid of verhindering.

Drie van de voorgestelde leden behoren tot de Nederlandse taalrol en de drie andere tot de Franse. De plaatsvervangende leden behoren tot dezelfde taalrol als het effectieve lid aan wie ze worden toegevoegd.

De ambachtsman die de hoedanigheid van ambachtsman wil verwerven, verstuurt per aangetekend schrijven of per e-mail aan de Commissie ‘Ambachtslieden’ een naar behoren ingevuld en ondertekend inlichtingenformulier. De neerlegging van het formulier geldt als aanvraag. De commissie registreert elke aanvraag. Er bestaat een beroepsmogelijkheid bij de Raad ‘Ambachtslieden’.

Het benoemingsbesluit treedt in werking op 4 juli 2018

Ministerieel besluit van 15 juni 2018 houdende benoeming van de leden en plaatsvervangende leden van de Commissie "Ambachtslieden", BS 3 juli 2018,

  309