Benoemingen in Brusselse commissies voor dienstencheques

In de ‘adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques’ bij de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt Xavier Muls vervangen door Isabelle Janssens. Bij de plaatsvervangers wordt Justine Scholiers vervangen door Adrien Elleboudt.

In de ‘Commissie opleidingsfonds dienstencheques’ bij de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wordt Xavier Muls ook vervangen door Isabelle Janssens. En Justine Scholiers wordt vervangen door Nilufer Polat, die bij de plaatsvervangers wordt vervangen door Michael Dufrane.

Gepubliceerd op 09-10-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

Beide benoemingsbesluiten treden retroactief in werking op 1 oktober 2018.

Bij de uitvoering van de zesde staatshervorming werd het stelsel van de dienstencheques geregionaliseerd. Er was dus ruimte voor een ‘Brusselse dienstencheque’. Daartoe heeft de Brusselse overheid het federaal KB op de dienstencheques en het federaal KB op het opleidingsfonds dienstencheques aangepast.

Er kwam een ‘ adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten ’. Die werd opgericht bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze moet op Brussels niveau adviezen geven over de toekenning of de intrekking van de erkenning van dienstencheque-ondernemingen.

Ook de samenstelling van de ‘ Commissie opleidingsfonds dienstencheques ’ werd aangepast. Die commissie werd ook opgericht bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze verstrekt advies over welke opleidingen al dan niet passen in het kader van de regeling, en die dus al dan niet in aanmerking komen voor gedeeltelijke terugbetaling van de opleidingskosten.

Ministerieel besluit van 26 september 2018 tot wijziging van het Ministerieel besluit van 21 januari 2016 tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 2 oktober 2018
Ministerieel besluit van 26 september 2018 tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 2015 tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 2 oktober 2018

  226