Benoemingen in Brusselse ‘adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten’

In de Brusselse ‘adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten’ wordt Pauline Es als werkend lid vervangen door Serge Pauporte. Hij doet dat in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van het bestuur. Dat is Brussel Economie en Werkgelegenheid bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Bij de plaatsvervangende leden wordt Eric Maes vervangen door Ann De Vries en Serge Pauporte door Claudio Sollima.

Het benoemingsbesluit treedt retroactief in werking op 15 mei 2018.

Gepubliceerd op 25-05-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

Bij de uitvoering van de zesde staatshervorming werd het stelsel van de dienstencheques geregionaliseerd. Er was dus ruimte voor een ‘Brusselse dienstencheque’. Daartoe heeft de Brusselse overheid het federaal KB op de dienstencheques en het federaal KB op het opleidingsfonds dienstencheques aangepast.

Er kwam een ‘ adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten ’. Die werd opgericht bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze moet op Brussels niveau adviezen geven over de toekenning of de intrekking van de erkenning van dienstencheque-ondernemingen.

Ook de samenstelling van de ‘ Commissie opleidingsfonds dienstencheques ’ werd aangepast. Die commissie werd ook opgericht bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze verstrekt advies over welke opleidingen al dan niet passen in het kader van de regeling, en die dus al dan niet in aanmerking komen voor gedeeltelijke terugbetaling van de opleidingskosten.

Bron: Ministerieel besluit van 7 mei 2018 tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 januari 2016 tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 23 mei 2018

  277