Bart Vannetelbosch vervangt Justin Daerden in de SERV

De Vlaamse Regering vervangt Justin Daerden door Bart Vannetelbosch als lid van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Justin Daerden is nationaal verantwoordelijke bij ACV Bouw en Industrie. De website van de SERV is nog niet up-to-date.

Het benoemingsbesluit treedt retroactief in werking op 18 mei 2018.

Gepubliceerd op 06-06-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ( SERV ) is het overleg- en adviesorgaan waar de Vlaamse sociale partners elkaar ontmoeten.

In de SERV-raad zetelen tien vertegenwoordigers van de Vlaamse werkgeversorganisaties en tien vertegenwoordigers van de Vlaamse werknemersorganisaties.

Voor de werkgevers gaat het om:

  • Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen;
  • UNIZO - Unie van Zelfstandige Ondernemers;
  • BB – Boerenbond;
  • Verso - Vereniging voor Social Profit Ondernemingen.

 Voor de werknemers gaat het om:

  • ACV - Algemeen Christelijk Vakverbond van België;
  • ABVV - Algemeen Belgisch Vakverbond;
  • ACLVB - Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België.

 Bron: Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 tot benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, BS 5 juni 2018

  274