Bart Beliën en Chris Botterman benoemd in de SERV

De Vlaamse Regering heeft twee leden van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) vervangen.

Gepubliceerd op 12-12-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer
  • Bert Meulemans wordt vervangen Bart Beliën (juridisch adviseur Boerenbond);
  • Iris Penninckx wordt vervangen door Chris Botterman (hoofd sociale zaken Boerenbond).
Het benoemingsbesluit treedt retroactief in werking op 9 november 2018. De website van de SERV is al up-to-date.

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ( SERV ) is het overleg- en adviesorgaan waar de Vlaamse sociale partners elkaar ontmoeten.

In de SERV-raad zetelen tien vertegenwoordigers van de Vlaamse werkgeversorganisaties en tien vertegenwoordigers van de Vlaamse werknemersorganisaties.
Voor de werkgevers gaat het om: 
  • Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen;
  • UNIZO - Unie van Zelfstandige Ondernemers;
  • BB – Boerenbond;
  • Verso - Vereniging voor Social Profit Ondernemingen.
Voor de werknemers gaat het om:
  • ACV - Algemeen Christelijk Vakverbond van België;
  • ABVV - Algemeen Belgisch Vakverbond;
  • ACLVB - Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België.
Bron: Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 tot benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, BS 28 november 2018
  660