Annick Hellebuyck in Beheerscomité RVA

Annick Hellebuyck wordt benoemd tot lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), als vertegenwoordigster van de werkgevers. Ze vervangt er Monica De Jonghe, wier mandaat ze zal voleindigen. Haar benoeming is ingegaan op 1 augustus 2017.

Béatrice Morais / Karin Mees

Annick Hellebuyck is adviseur bij het sociaal departement van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), en collega van Monica De Jonghe.

Het Beheerscomité staat in voor het algemeen beheer van de RVA. Het bestaat uit leden van de werknemers- en de werkgeversorganisaties. Ook de regering heeft vertegenwoordigers in het Beheerscomité.

Het Beheerscomité is bevoegd voor wat betreft de volgende domeinen:

  • de bestuursovereenkomst: het opvolgen van de onderhandelingen bij de opmaak van de bestuursovereenkomst, de goedkeuring van het ontwerp en het overleg met de leidend ambtenaar en zijn adjunct met het oog op de jaarlijkse toetsing,
  • de reglementering: het geven van adviezen over materies waarvoor de RVA bevoegd is,
  • het personeelsbeheer: de opmaak van het personeelsplan, en
  • het financieel beheer: het ontwerp van de begroting en de opmaak van de rekeningen.

Bron: Beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening. – Ontslagneming. – Benoeming, BS 8 augustus 2017.

  402