Anke Grooten wordt plaatsvervangend lid van het beheerscomité van de sociale zekerheid

Met ingang van 13 juni 2018 wordt Anke Grooten, op voordracht van de betrokken representatieve werkgeversorganisatie, benoemd als plaatsvervangend lid van het beheerscomité van de sociale zekerheid. Ze vervangt Greet Moerman.

Gepubliceerd op 13-06-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

De organisatie van het ‘globaal beheer’ is in handen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), onder toezicht van het beheerscomité van de sociale zekerheid. Dat comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de sociale partners, van de overheid en van het Nationaal Intermutualistisch College. Het comité behandelt problemen in verband met het globaal beheer. Onder het gezag van dit comité.

Bron: Beheerscomité van de sociale zekerheid - Ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Beheerscomité van de sociale zekerheid, BS 12 juni 2018

  221