Aangepaste samenstelling van overheidsafvaardiging in overlegcomités RVA

Op 9 oktober 2017 werden bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) verschillende overlegcomités opgericht.

Gepubliceerd op 19-07-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer
  • een tussenoverlegcomité (geheel van de diensten);
  • een basisoverlegcomité (diensten van het hoofdbestuur); en
  • zestien basisoverlegcomités (werkloosheidsbureaus).

De veertien andere kantoren hangen af van het basisoverlegcomité dat bevoegd is voor het werkloosheidsbureau waartoe ze behoren.

Nu wordt de samenstelling van de afvaardiging van de overheid in de basisoverlegcomités aangepast met ingang van 5 juli 2018. Dat is de dag waarop het wijzigingsbesluit van 25 juni 2018 in het Belgisch Staatsblad verschenen is.
Concreet betekent dit dat een nieuwe – zeer uitgebreide - namenlijst de bijlage vervangt van het bestaande besluit van 29 december 1987 dat de afvaardiging regelt. Het gaat om namen voor het hoofdbestuur en de verschillende werkloosheidsbureaus.

Ministerieel besluit van 25 juni 2018 tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1987 houdende samenstelling van de afvaardiging van de overheid in de Basisoverlegcomités van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, BS 5 juli 2018

  315