'Vakbonden en werkgevers bedanken voor 'cash for cars''

De sociale partners zijn tot een unaniem advies gekomen omtrent het mobiliteitsbudget. Het advies wordt nu overgemaakt aan de federale regering, met de bedoeling het regeringsvoorstel bij te sturen. Want dat vertrekt van het zuiver omzetten van de bedrijfswagen in bijkomend nettoloon. Voor zo'n 'cash for cars' bedanken vakbonden en werkgevers. (bron: trends.knack.be - 7/04/2017)

Gepubliceerd op 19-04-2017

  71