Meer kinderbijslag voor Waalse eenoudergezinnen

De Waalse regering is rond met de hervorming van de kinderbijslag. Het basisbedrag is 155 euro per kind, maar eens voorbij de 18 jaar wordt dat 165 euro. Alleenstaande ouders krijgen 10 tot 20 euro extra.

Waals minister van Welzijn Maxime Prévot (CDH) en minister-president Paul Magnette (PS) stelden de nieuwe kinderbijslag zopas voor in Namen. Elk kind binnen hetzelfde gezin krijgt evenveel kinderbijslag, een basisbedrag van 155 euro. Zodra het kind 18 wordt, stijgt dat wel naar 165 euro. Ter vergelijking: het basisbedrag in Vlaanderen is 160 euro.

Er zijn verschillende correcties op dat basisbedrag in Wallonië, waarvan de opvallendste die voor alleenstaande ouders is. Voor gezinnen met een laag inkomen gaat het om 20 euro extra per maand. Kroostrijke gezinnen met een laag inkomen krijgen een toeslag van 35 euro. Als een van de ouders een handicap heeft komt daar nog 10 euro bij. Voor gezinnen die meer verdienen, tussen de 30.000 en de 50.000 euro, liggen die correcties lager. Alleenstaanden krijgen dan nog 10 euro extra, voor de ‘familles nombreuses’, daalt de toeslag van 35 euro naar 20. Het nieuwe systeem geldt alleen voor kinderen die na 1 januari 2019 geboren worden. Voor alle anderen blijft alles bij het oude. (bron: standaard.be - 9/02/2017)

Gepubliceerd op 16-02-2017

  53