Een op drie gecontroleerde zieken werkt in het zwart

 Bij controles die het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) vorig jaar bij 980 arbeidsongeschikte werknemers uitvoerde, bleken er 304 in het zwart te werken. Dat is bijna een op de drie. Het gaat om mensen die al aan meerdere medische controles waren onderworpen: een controle door de huisarts én een evaluatie door de adviserende geneesheer van het ziekenfonds. (bron: standaard.be - 18/05/2016)

Gepubliceerd op 18-05-2016

  46