Deze ingrijpende maatregelen van de regering bleven tot dusver onder de radar

Zwangere vrouwen in risicojobs moeten langer kunnen doorwerken, de proefperiode bij nieuwe werknemers wordt mogelijk opnieuw ingevoerd en langdurig werklozen en bruggepensioneerden zullen in de toekomst minder pensioen ontvangen. Hierbij een overzicht van enkele opvallende regeringsmaatregelen die tot nu toe onder de radar bleven:

  • Zwangere vrouwen in risicojobs langer aan de slag houden elders in het bedrijf; er moet eerst gekeken worden of aangepast werk mogelijk is.
  • Maatregelen die ervoor zorgen om (langdurig) zieken gemakkelijker weer aan de slag te krijgen. Wie nu weer één dag per week begint te werken, zal niet langer een deel van zijn uitkering verliezen.
  • Werknemers, werkgevers en de behandelende artsen verder 'responsabiliseren' wanneer het gaat over langdurig zieken. Bedrijven met onevenredig veel zieken, artsen die veel te snel ziekteverlof voorschrijven en werknemers die onterecht blijven thuisblijven, kijken allicht aan tegen sancties. Hoe die er juist uitzien, is nog voorwerp van discussie binnen de regering.
  • Invoeren proefperiode bij aanwerven nieuwe werknemers.
  • Lagere pensioenuitkering voor wie langere tijd werkloos is geweest of met brugpensioen is. Er verandert niets voor periodes van zwangerschaps- en ouderschapsverlof. Ook langdurig zieken blijven buiten schot. Wie rechten in het verleden heeft opgebouwd, verliest die niet.
  • Ziektepensioen voor ambtenaren verdwijnt.

(bron: demorgen.be - 15/10/2016)

Gepubliceerd op 17-10-2016

  62